“ VR RUN 46,150 FOR BETTER LIFE ” วิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

“ VR RUN 46,150 FOR BETTER LIFE ” วิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดย บริษัท เอเชี่ยน บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแล้ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลน โครงการครั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าเสื้อและค่าจัดส่ง) มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จ…

จุดเริ่มต้นของ โครงการ “VR RUN 46,150 FOR BETTER LIFE”

หากใครได้ติดตาม เมื่อเดือนที่แล้วเราได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จ (https://goo.gl/Uyf168) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาลที่รองรับผู้ป่วยในตัวอำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ปริมาณผู้ป่วยในแต่ละวันเยอะมาก และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รวมถึงพื้นที่ของโรงพยาบาลที่คับแคบ จนบางวันคนรอคิวล้นออกมาข้างนอกอาคาร ปัจจุบันได้มีแผนการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2562 แต่กระนั้นโรงพยาบาล กลับมีงบสำหรับสร้างเฉพาะอาคารเท่านั้น ยังไม่เพียงพอสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ ในวันนั้นเราได้คุยกับ ผอ. รพ.สมเด็จ เรื่องการจัด…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.