จุดเริ่มต้นของ โครงการ “VR RUN 46,150 FOR BETTER LIFE”

หากใครได้ติดตาม เมื่อเดือนที่แล้วเราได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จ (https://goo.gl/Uyf168)

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาลที่รองรับผู้ป่วยในตัวอำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ปริมาณผู้ป่วยในแต่ละวันเยอะมาก และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ รวมถึงพื้นที่ของโรงพยาบาลที่คับแคบ จนบางวันคนรอคิวล้นออกมาข้างนอกอาคาร ปัจจุบันได้มีแผนการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2562 แต่กระนั้นโรงพยาบาล กลับมีงบสำหรับสร้างเฉพาะอาคารเท่านั้น ยังไม่เพียงพอสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์

ในวันนั้นเราได้คุยกับ ผอ. รพ.สมเด็จ เรื่องการจัด Virtual Run เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าเสื้อโครงการ) เพื่อช่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เท่าเราจะพอซื้อได้

และ การจัด Virtual Run ในครั้งนี้เราต้องการให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด จึงได้จัดให้มีตัวแทนของโรงพยาบาลเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และให้ผู้เข้าร่วมโอนค่าสมัครเข้าบัญชีของกองทุนโรงพยาบาลโดยตรง

วันนี้เฮเซ่และพาร์ทเนอร์
ROYAL BAY, ZIMM Theater seat, BANANA RUN, MI, POWDURANCE, SOLDATO

กลับมาพร้อมโครงการ ” VR RUN 46,150 FOR BETTER LIFE ” การวิ่งสะสมระยะ 46KM และ 150KM ระยะเวลาสะสม 2 เดือน เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มค.62 – 28 กพ.62

โครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง และยังได้ส่งต่อความปราถนาดีไปยังผู้ป่วยที่ขาดแคลน ได้สุขภาพที่ดี และยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผลพลอยได้อีกทางหนึ่ง

แล้วคุณจะเข้าใจว่า

“การให้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ” สร้าง ”ความแตกต่าง” ให้กับตัวคุณเอง และสังคมได้มากแค่ไหน

“GIVING is not just about making donation, It is about making DIFFERENCE.”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.