ภาพบรรยากาศกิจกรรม 𝙏𝙍𝘼𝙎𝙃 𝙃𝙐𝙉𝙏𝙀𝙍#𝟮

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 𝙏𝙍𝘼𝙎𝙃 𝙃𝙐𝙉𝙏𝙀𝙍#𝟮

𝙃𝙀𝙎𝙀́ ร่วมกับ 𝙉𝙪𝙙𝙞𝙙𝙪𝙙𝙞 , 𝙂𝘾 𝙎𝙘𝙪𝙗𝙖 𝘿𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙪𝙗 , 𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙮 ,𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙞𝙫𝙚 , 𝘽𝘽𝙆 𝘿𝙞𝙫𝙚 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙖𝙝𝙞𝙥 , นักประดาน้ำ และ 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮𝙙𝙞𝙫𝙚 จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บสิ่งปฏิกูล เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติก ลดการสะสมของขยะ คืนความสะอาด และความสมดุลของธรรมชาติใต้ท้องทะเล

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.

𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙉𝙎𝙄𝙑𝙀 𝙎𝙀𝙍𝙐𝙈