ภาพบรรยากาศกิจกรรม 𝙏𝙍𝘼𝙎𝙃 𝙃𝙐𝙉𝙏𝙀𝙍#𝟮

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 𝙏𝙍𝘼𝙎𝙃 𝙃𝙐𝙉𝙏𝙀𝙍#𝟮

𝙃𝙀𝙎𝙀́ ร่วมกับ 𝙉𝙪𝙙𝙞𝙙𝙪𝙙𝙞 , 𝙂𝘾 𝙎𝙘𝙪𝙗𝙖 𝘿𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙪𝙗 , 𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙮 ,𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙞𝙫𝙚 , 𝘽𝘽𝙆 𝘿𝙞𝙫𝙚 𝙎𝙖𝙩𝙩𝙖𝙝𝙞𝙥 , นักประดาน้ำ และ 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮𝙙𝙞𝙫𝙚 จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บสิ่งปฏิกูล เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติก ลดการสะสมของขยะ คืนความสะอาด และความสมดุลของธรรมชาติใต้ท้องทะเล

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.

popup promotion hese

Click Add Line